Japanese prints of the XVIII –XIX century from the collection of the Pushkin State Museum of Fine Arts

CATALOGUE

GENRES

ARTISTS

REFERENCE MATERIALS

ABOUT
THE PROJECT

To magnify click on the image

More prints TSUKIOKA YoshitoshiView all ⇓

Masakiyo in Battle
Katsushika Battle. Scene from the “Satomi Hakkenden”
Oniwakа Kills the Giant Carp.
Benevolence: Komatsu Shigemori .
I Want to Cut It from the Record
I Want to Have a Smoke
Nishi no Tōin Shigeko
Higotosuke Uemon and Izumi Jurota
Funada Yoshimasa and Nitta Yoshisada
Kinoshita Tokichiro (1536–1598)
Minamoto no Yoitsune and Noritsune
Yamanaka Shikanosuke Yukimori
Taira no Masakado
Saigo Takamori (1827–1877)
Kato Kiyomasa (1562–1611)

TSUKIOKA Yoshitoshi / 月岡芳年

1839 - 1892

Hōjō Tokiyori

Meiji period. 1883

Series «Warriors by Yoshitoshi (“Yoshitoshi mushaburui”)»

Material; technique:

Japanese paper (washi); color wood-block print.

Format:

Ōban

Dimensions:

360 x 248 mm

Signature:

Taiso Yoshitoshi ga

Production centre:

Edo (Tokyo)

Publisher:

Tsunajhima Kamekichi, Kobayashi Tetsujirō

Provenance:

Rumyantsevsky Muzei (Rumyantsev Museum) (Moscow), at the PMFA since 1924

Inv.:

А-18774